Zoek rond postcode

Kinderopvangtoeslag

U bevindt zich hier:

Als u kind of kinderen gebruik maken van een erkende vorm van kinderopvang dan heeft u recht op een toeslag als tegemoetkoming in kosten. Sinds 1 januari 2007 betalen werkgevers collectief mee aan de kinderopvang en de belastingdienst keert het werknemersdeel uit. De toeslag waar u als ouder recht op heeft is afhankelijk van uw inkomen. Bij een laag inkomen heeft u recht op een toeslag tot 96,5% van de totale opvang kosten voor het eerste kind, bij een inkomen van € 130.098 per jaar of meer heeft u recht op 33% van de kosten. Hiertussen zitten verschillende toeslag percentages welke afhankelijk zijn van uw bruto jaarinkomen waarin ook het aantal kinderen mee telt. Indien u gebruik wenst te maken van de kinderopvangtoeslag dan dient u dit aan te vragen bij de belastingdienst, de kinderopvangtoeslag kan maandelijks door de belastingdienst aan de ouders worden betaald of indien gewenst rechtstreeks aan de kinderopvang.
Het is ook mogelijk een toeslag te ontvangen voor het oppassen door familie (bijvoorbeeld de oma van de kinderen), de oppas dient zich dan wel te laten registreren bij een erkend bureau voor gastouders. De toeslag wordt ook wel de oppassubsidie genoemd.

Kinderopvangtoeslag is niet alleen voor ouders met werk, ook als u bezig bent met een opleiding of bijvoorbeeld een traject naar werk dan kunt u een bijdrage in de kosten krijgen via de gemeente. Het gaat hierbij om ouders in een re-integratietraject met een uitkering op grond van de Wet werk en bijstand (Wwb), Wet inkomensvoorziening Kunstenaars (Wik), Algemene Nabestaanden Wet (ANW), Wet inkomensvoorziening ouderen en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW), Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ). Of ouders die geen uitkering hebben, maar wel als werkzoekende geregistreerd staan bij het CWI en een traject naar werk volgen, nieuwkomers die een inburgeringstraject volgen (WIN), ouders jonger dan 18 jaar die een opleiding/studie volgen en studenten.

Kinderopvang Spot is onderdeel van Xind Media - Privacy verklaring - Aanmelden kinderopvang - Contact